Εικόνες από την τραγωδία

© Αλέξανδρος Κατσής

Ο συνεργάτης του «Παρατηρητηρίου για το Μάτι» φωτογράφος Αλέξανδρος Κατσής ήταν εκείνες τις ώρες στην περιοχή της τραγωδίας.