Την πολυπλοκότητα της διαδικασίας χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής αφενός και αφετέρου τα εμπόδια που θέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες στα ενδιάμεσα βήματα της διαδικασίας, αναδεικνύει η έρευνα της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων στο Μάτι Αττικής (ΣΕΚΜΑ) που διενεργήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου προς τους πυρόπληκτους.

Σύμφωνα με τη ΣΕΚΜΑ, ο παραπάνω συνδυασμός οδηγεί σταδιακά ένα σημαντικό αριθμό ιδιοκτησιών σε μια εξαιρετικά αργή αποκατάσταση και άλλο ένα σημαντικό αριθμό ιδιοκτησιών σε εκκρεμότητα, με απροσδιόριστο χρονικό πλαίσιο και ορίζοντα για την αποκατάστασή τους. Όπως τονίζεται «η αποκατάσταση των ιδιοκτησιών είναι κομβικής σημασίας για την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους ώστε να επανακάμψουν οι ρημαγμένες γειτονιές και να επανέλθει η ζωή και κανονικότητα στις πυρόπληκτες περιοχές».

Το προφίλ της έρευνας

Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων στο Μάτι Αττικής (ΣΕΚΜΑ), θέλοντας να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση των προβλημάτων, των διαδικασιών και των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων και της χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής των ιδιοκτησιών σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας βάσει ερωτηματολογίου, στο διάστημα 6/12/2019 με 6/1/2020, για την καταγραφή των προσωπικών εμπειριών των κατοίκων και του συνόλου των προβλημάτων της αποκατάστασης.

Όπως αναφέρει η επιτροπή των κατοίκων, σκοπός της έρευνας είναι με την τεκμηρίωση και την ανάλυσης των δεδομένων:

(α) να εξαχθούν συμπεράσματα, μετρήσιμα όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση της χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και την αποκατάσταση των κτιρίων στις πυρόπληκτες περιοχές και

(β) να αναδειχθούν τα προβλήματα, που δυσχεραίνουν την αποκατάσταση και να αξιοποιηθούν τα δεδομένα για την άρση των εμποδίων, που αποτελούν τροχοπέδη στη διαδικασία της αποκατάστασης, ιδιαίτερα δε εκείνα τα οποία περιθωριοποιούν συγκεκριμένες κατηγορίες κατοίκων.

Οι 40 ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε πέντε θεματικές ενότητες, που είναι οι ακόλουθες:
Α) Γενικά ερωτήματα για το κτήριο (8 ερωτήσεις)

Β) Ερωτήματα για όσους έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση και φάκελο αποκατάστασης (17 ερωτήσεις)

Γ) Ερωτήματα για όσους δεν έχουν υποβάλλει αίτηση (5 ερωτήσεις)

Δ) Ερωτήματα για τον περιβάλλοντα χώρο (4 ερωτήσεις)

Ε) Ερωτήματα για όσους χρειάζονται βοήθεια με τη διαδικασία της Στεγαστικής Συνδρομής/Άλλο (6 ερωτήσεις)

Η συμμετοχή

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 263 άτομα και όπως αναφέρει στο «Παρατηρητήριο για το Μάτι» ο Θέμης Τσιρόπουλος το μέλος της ΣΕΚΜΑ που ανέλαβε τη μελέτη και την ανάλυση των απαντήσεων «τα 263 (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) είναι ένα καλό δείγμα για την περιοχή που έχει περί τα 4.500 κτίρια». Ωστόσο όπως γράφει ο ίδιος στα συμπεράσματα της έρευνας «από την περιοχή της Ραφήνας συμπληρώθηκαν 20 ερωτηματολόγια. Η απουσία περισσότερων δεδομένων από τη Ραφήνα, που είναι η δεύτερη σε αριθμό και βαρύτητα ζημιών περιοχή μετά το Μάτι, σε συνδυασμό με την παρουσία πολλών δεδομένων από τον Νέο Βουτζά, που καταγράφει το 66,7% των κατοικιών ως πράσινες, εκτιμάται ότι επηρεάζει σε ένα βαθμό τα τελικά στατιστικά στοιχεία. Ο στατιστικός έλεγχος της συγκεκριμένης επίδρασης ξεφεύγει από τη στόχευση της παρούσας ανάλυσης».

Τα συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα:

Η αναλογία κτιρίων με βλάβες (κόκκινα και κίτρινα) προς αυτά δίχως βλάβες ή ελάχιστες βλάβες (πράσινα) είναι 58,5% προς 41.5%.

-Αιτήσεις για Στεγαστική Συνδρομή

Συνολικά συμπληρώθηκαν 263 ερωτηματολόγια. Από αυτά το 48,6% (128 ερωτηματολόγια) αφορά κίτρινες και κόκκινες ιδιοκτησίες, που υπέβαλαν αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή, το 41,5% αφορά πράσινα κτίρια (109 ερωτηματολόγια) και το εναπομείναν 9,9% (26 ερωτηματολόγια) αφορά ιδιοκτήτες, που ενώ δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή δεν υπέβαλαν αίτηση. Σε σύνολο 154 ερωτηματολογίων, που αφορούν δικαιούχους Στεγαστικής Συνδρομής, υποβλήθηκαν όπως προαναφέρθηκε 128 αιτήσεις, επομένως το 83,1% των δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής υπέβαλε αίτηση.

-Χορήγηση βεβαίωσης Στεγαστικής Συνδρομής

Από τις 128 αιτήσεις για Στεγαστική Συνδρομή, στο 50% (64) έχει χορηγηθεί η βεβαίωση δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής, με μέσο χρόνο αναμονής τους 3,9 μήνες.
Το υπόλοιπο 50% (64) είναι σε αναμονή βεβαίωσης δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής, με μέσο χρόνο αναμονής τους 7,5 μήνες. Η μη χορήγηση -μέχρι στιγμής- βεβαίωσης δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής στις 64 αυτές περιπτώσεις, οφείλεται σε: (α) αναμονή αυτοψιών ή δίχως αιτία 26,6% (34), (β) εμπλοκή με δασαρχείο [Δεν υφίστανται επικυρωμένοι δασικοί χάρτες για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής] 15,6% (20) και (γ) διάφορες ελλείψεις 7,8% (10).

-Χορήγηση αδειών

Από όσους έλαβαν (64) τη βεβαίωση δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής, το 53% (34) έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια εργασιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό 82% (28) από αυτές αφορά κίτρινα κτίρια (επισκευές) και μόλις το 18% (6) κόκκινα (ανακατασκευές). Το υπόλοιπο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
(α) όσοι είναι σε αναμονή ή προετοιμασία φακέλων, το 34.5% (22) και
(β) όσοι δεν απάντησαν το ερώτημα, το 12,5% (8).

Στο σύνολο όσων υπέβαλαν αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή (128) οι 34 χορηγηθείσες άδειες συνιστούν το 26,6%.

Οι προαναφερθείσες 22 περιπτώσεις, σε αναμονή-προετοιμασία φακέλων αδείας, αφορούν κόκκινα κτίρια και το 41% (9) από αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν την διαδικασία διότι εκκρεμούν οι κατεδαφίσεις των κτιρίων (αρμοδιότητα Υποδομών).

-Χορήγηση δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής

Από όσους έλαβαν τη βεβαίωση Στεγαστικής Συνδρομής (64), το 17,2% (11) απάντησε ότι δεν έχει λάβει ακόμα καμία δόση Στεγαστικής Συνδρομής, ενώ το 39% (25) έλαβε την α’ και το 3.1% (2) την β΄ δόση. Στο σύνολο όσων υπέβαλαν αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή (128), οι 25 ληφθείσες α’ δόσεις Στεγαστικής Συνδρομής συνιστούν το 19,5%.

-Αιτήματα προόδου εργασιών (β’ και γ’ φάσεις)

[Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης εργασιών υποβάλλεται αίτηση για την αυτοψία των μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και την έκδοσης της β’ δόσης και ούτω καθεξής]

Έχουν κατατεθεί για β’ φάση, μία αίτηση για κόκκινα κτίρια και επτά για κίτρινα και για γ΄ φάση δύο για κίτρινα. Στο σύνολο όσων υπέβαλαν αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή (128), οι οκτώ αιτήσεις β’ Προόδου Εργασιών συνιστούν το 6,3%. Ποσοστιαίες αναλογίες για το σύνολο της β’ κ γ’ φάσης δεν υπολογίζονται σε αυτή την περίπτωση διότι ορισμένα κίτρινα κτίρια με μικρές ζημιές ενδέχεται να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να μην απαιτηθεί β’ φάση.

-Ολοκλήρωση εργασιών

Ολοκλήρωση του 100% των εργασιών δηλώθηκε μόνο για 8 ιδιοκτησίες, χαρακτηρισμένες κίτρινες. Στο σύνολο όσων υπέβαλαν αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή (128), οι 8 ιδιοκτησίες που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συνιστούν το 6,3%.

-Ποσοστό κάλυψης του κόστους

Μεσοσταθμικά και από σύνολο 18 ερωτηματολογίων, προκύπτει ότι η Στεγαστική Συνδρομή καλύπτει το 62% του κόστους εργασιών-υλικών. Το μέγιστο δηλωθέν ποσοστό κάλυψης είναι το 80% (2) και ελάχιστο το 30% (4).

-Χρηματοδοτικό κενό

Σε σύνολο 35 ερωτηματολογίων, όσον αφορά την πιθανότητα χρηματοδοτικού κενού, το 76% απάντησε θετικά.