Έρευνα για τα προβλήματα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής

Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από τη ΣΕΚΜΑ, αφορά όλες τις κατηγορίες πυρόπληκτων ή μη ιδιοκτησιών (κίτρινα, κόκκινα, πράσινα), σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης και απευθύνεται στους κατοίκους όλων των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Η φόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των απαντήσεων θα προωθηθούν στις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Κατσής/Παρατηρητήριο για το Μάτι

Έρευνα με ερωτηματολόγιο για την αναλυτική καταγραφή των προσωπικών εμπειριών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι όλων των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής τα οποία σχετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση, τις συνθήκες των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων και τη στεγαστική συνδρομή των ιδιοκτησιών τους, διενεργεί η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων στο Μάτι (ΣΕΚΜΑ).

Όπως αναφέρει στο κείμενο που συνοδεύει το ερωτηματολόγιο, σκοπός είναι από την ανάλυση των απαντήσεων των κατοίκων να εξαχθούν συμπεράσματα, τα οποία θα προωθηθούν προς βελτίωση στις αρμόδιες αρχές, αλλά και να καταγραφούν αιτήματα από ομάδες κατοίκων που έχουν εξειδικευμένες ανάγκες και προβλήματα στις διαδικασίες αποκατάστασης και μέσω πρωτοβουλιών να αναζητηθούν λύσεις για αυτά.

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες πυρόπληκτων ή μη ιδιοκτησιών (κίτρινα, κόκκινα, πράσινα), σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης, από όσους δεν έχουν ξεκινήσει την αίτηση μέχρι και σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες. Η φόρμα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις, με προεπιλεγμένες απαντήσεις για διευκόλυνση, σε πέντε θεματικές ενότητες, που είναι:

Α) Γενικά ερωτήματα για το κτίριο (7 ερωτήσεις)
Β) Ερωτήματα για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και φάκελο αποκατάστασης (18 ερωτήσεις)
Γ) Ερωτήματα για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτηση και φάκελο (5 ερωτήσεις)
Δ) Ερωτήματα για τον περιβάλλοντα χώρο (4 ερωτήσεις)
Ε) Θα ήθελα βοήθεια με τη διαδικασία της Στεγαστικής Συνδρομής/Άλλο (6 ερωτήσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο ανά ιδιοκτησία και να απαντούν μόνο όσα ερωτήματα είναι συναφή με την κατάστασή σας.

Όπως τονίζει ο ΣΕΚΜΑ, από την επιλογή της απάντησης που ταιριάζει ακριβέστερα στην κάθε περίπτωση εξαρτάται και η ακρίβεια των συμπερασμάτων της έρευνας. Επίσης εάν η διαχείριση του έργου αποκατάστασης έχει ανατεθεί σε μηχανικό, συνιστάται η απάντηση ορισμένων ερωτήσεων σε συνεργασία με αυτόν ή εξ ολοκλήρου από αυτόν.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται σε αυτό τον σύνδεσμο θα παραμείνει ενεργό για 20 ημέρες, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.