Ορίστηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά»

Εικόνα: Αλέξανδρος Κατσής/Παρατηρητήριο για το Μάτι

Ορίστηκαν τα 13 μέλη, οι αναπληρωτές τους και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά» και τον διακριτικό τίτλο «Μάτι ΞανάΖω» με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι αποκλειστικοί σκοποί της ΑΜΚΕ που συστάθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου δεύτερου της από 24.07.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» είναι η προώθηση, εισήγηση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ανάπλαση των περιοχών, για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, καθώς και για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων.

Τα μέλη, οι αναπληρωτές και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά» όπως ορίστηκαν με την χθεσινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου είναι τα εξής:

 1. Αλέξης Ανδρονόπουλος του Ευαγγέλου, Τοπογράφος Μηχανικός-Επιχειρηματίας, με αναπληρωτή την Δήμητρα (Έμυ) Κροκίδη του Χαριλάου, Δημοσιογράφο
 2. Νικόλαος Σκουλής του Παναγιώτη, Δικηγόρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ιατρόπουλο του Ιωάννη, Δικηγόρο
 3. Βαρβάρα Κασσελούρη του Επαμεινώνδα, Καθηγήτρια Πληροφορικής, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπασπύρου του Πέτρου, Τοπογράφο Μηχανικό
 4. τον Χρήστο Αναγνώστου του Ξενοφώντος, Μηχανολόγο Μηχανικό, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αθανασίου του Στεφάνου, Ηλεκτρολόγο/ αυτοκινητιστή
 5. Δημήτρης Κανάκης του Νικολάου, Τοπογράφος Μηχανικός, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Γκίνο του Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό
 6. Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, Δ/ντή Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 7. Δημήτρης Αναγνώπουλος του Γεωργίου, Προϊστάμενος της Δ/νσης ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, με αναπληρώτρια την Ευγενία Καλοφωλιά του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 8. Γεωργία Κοτίνη του Διονυσίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια την Ελένη Χολέβα του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 9. Θεόδωρος Οικονόμου του Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρώτρια του τη Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
 10. Γεώργιος Στασινός του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μήλη του Ευαγγέλου, Πολιτικό Μηχανικό, Α΄ Αντιπρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε
 11. Στέργιος Τσίρκας του Νικολάου, Δήμαρχος Μαραθώνος, με αναπληρωτή τον Αντώνη Δεληχάτσιο του Αλέξανδρου, (εκπρόσωπο του Δήμου Μαραθώνα)
 12. Ευάγγελος Μπουρνούς του Αναστασίου, Δήμαρχος Ραφήνας- Πικερμίου, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Γκουγκουλή του Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
 13. Αθανάσιος Αυγερινός του Ευθυμίου, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κατσιγιάννη του Χρήστου, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μάτι Ξανά», ορίζεται ο Αθανάσιος Αυγερινός.

Σύμφωνα με τον νόμο 4626/2019 (Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π.) το Δ.Σ. της ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά» αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, ιδίως δε:

α) ορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή και τον αναπληρωτή του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντα του,

β) καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων-επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (σ.σ. λόγω της καθυστέρησης ορισμού των μελών και του προέδρου του ΔΣ που έγινε στις 7 Οκτωβρίου η προθεσμία αυτή αναμένεται να παραταθεί) και πρόγραμμα δραστηριοτήτων μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2020, τα οποία κοινοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,

γ) εγκρίνει τον κανονισμό δαπανών, τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό που καταρτίζει η Εκτελεστική Επιτροπή,

δ) δύναται να συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας ανά θεματική ενότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) μέλους του Δ.Σ. και τρίτων εθελοντών που επιλέγονται από το Δ.Σ. Με βάση την εξειδίκευση, την αποτελεσματικότητα και τη διαχειριστική τους επάρκεια, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για το έργο τους, δικαιούνται όμως δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων για δαπάνες που πραγματοποίησαν για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από εντολή του Δ.Σ., οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Εταιρείας. Δύναται, επίσης, να καταρτίζει κατάλογο φορέων, συνεργατών και χορηγών που θα συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ετήσια, αρχόμενη από τη δημοσίευση της κύρωσης της σχετικής ΠΝΠ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. 16 Σεπτεμβρίου). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας, μία φορά, για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Η Εταιρεία λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έχει συσταθεί ή όταν εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συστήθηκε. Η εκπλήρωση του σκοπού διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Όλο το ΦΕΚ – Ορισμός μελών και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά»

document-2019-10-08T131933.983