Παράρτημα — Κατεδαφίσεις

Εικόνα: Αλέξανδρος Κατσής/Παρατηρητήριο για το Μάτι

Κατάσταση 4/10/2019

Έχουν εκδοθεί 475 Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ), δηλαδή 475 πρωτόκολλα κατεδάφισης

Πώς προέκυψε αυτό το νούμερο: Επίσημο στοιχείο το οποίο ανέφερε στις 11 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσαντίνος Χατζηδάκης στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την κύρωση της ΠΝΠ για το Μάτι

Έχουν γίνει 238 κατεδαφίσεις 

Πώς προέκυψε αυτό το νούμερο: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την κύρωση της ΠΝΠ για το Μάτι, έως τις 11 Σεπτεμβρίου είχαν κατεδαφιστεί 125 κτίρια. Σε αυτά προσθέσαμε 113 κατεδαφίσεις με προθεσμία ολοκλήρωσης την 23η Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός 113 προκύπτει από το άθροισμα των ΠΑΕΕΚ που περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Την ολοκλήρωση αυτής της εργολαβίας κατεδαφίσεων κόκκινων σπιτιών, διαπίστωσε και το Παρατήριο για το Μάτι με ρεπορτάζ του στην περιοχή

Εκκρεμούν 237 κατεδαφίσεις

Από το υπουργείο Υποδομών έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κατεδάφιση επιπλέον 23 επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στην πυρόπληκτη περιοχή (Πηγή: Διαύγεια – Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Κατεδαφίσεις των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων βάσει των υπ΄ αρ 25, 40, 47, 60, 64, 100, 104, 107, 110, 124, 144, 155, 171, 184, 185, 197, 213, 222, 237, 247, 292, 365, 466 ΠΑΕΕΚ στην Ανατολική Αττική».). 
Επίσης όπως είχε αναφέρει στις 5 Σεπτεμβρίου ο υφυπουργός Υποδομών Ιωάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την κύρωση της ΠΝΠ για το Μάτι “αυτές που δεν έχουν υπογραφεί είναι για ΔΑ, δηλαδή για τα πρώην δάση, που έχουν μια άλλη διαδικασία η οποία είναι δύσκολη”. (Πηγή: Βίντεο της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής – στο 2:04:00 περίπου).