Παράρτημα — Ανακατασκευές, επισκευές, κατεδαφίσεις, πληρωμές, επιδοτήσεις, κατασκηνώσεις

Στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες πηγές για την πορεία της ανοικοδόμησης των πυρόπληκτων οικισμών της Ανατολικής Αττικής. Τακτική ενημέρωση.

Εικόνα: Αλέξανδρος Κατσής/Παρατηρητήριο για το Μάτι

Κατάσταση 20/01/2020

Ανακατασκευές

 • Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διενήργησε 4.691 αυτοψίες σε κτίρια των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα –όπου υπάγονται διοικητικά οι πυρόπληκτοι οικισμοί– από τις οποίες προέκυψαν: 2.478 πράσινα, 1.731 κίτρινα και 482 κόκκινα κτίρια. Επομένως, ο αριθμός των κτιρίων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, ανέρχεται σε 2.213 (άθροισμα κίτρινων και κόκκινων).
 • Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ-Α.Α.) 482 Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ – πρωτόκολλα κατεδάφισης στην καθομιλουμένη). Όσα είναι δηλαδή και τα κόκκινα κτίρια στην περιοχή.
 • Από τα 482 εκδοθέντα ΠΑΕΕΚ (που αντιστοιχούν σε ισάριθμα κτίρια) έχουν υποβληθεί 336 αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής. Επομένως προκύπτει ότι για τα υπόλοιπα 146 κτίρια οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί –μέχρι στιγμής– σε περαιτέρω ενέργειες.
 • Από τις 336 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για Στεγαστική Συνδρομή Ανακατασκευής (ή αυτοστέγαση), οι 208 έχουν βεβαιωθεί (δηλαδή έχουν εκδοθεί από το ΤΑΕΦΚ-Α.Α.). Με άλλα λόγια έχει αναγνωριστεί σε 208 ιδιοκτήτες το δικαίωμα είτε να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους από την αρχή (ανακατασκευή), είτε να αγοράσουν κάπου αλλού ένα υπό ανέγερση κτίριο (αυτοστέγαση) και έχει καθοριστεί το ποσό που δικαιούνται.

Η Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής, στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον μηχανικό του ιδιοκτήτη μαζί με τον φάκελο των λοιπών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ, πρώην πολεοδομίες), προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ανακατασκευής.

Το υπουργείο Υποδομών δεν παρείχε στο Παρατηρητήριο για το Μάτι φρέσκα στοιχεία για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Όπως μας ενημέρωσαν, τα σχετικά ερωτήματα έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες ΥΔΟΜ και θα μας ενημερώσουν μόλις λάβουν τις πληροφορίες.

 • Επί του παρόντος στο ΤΑΕΦΚ-Α.Α. δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής. Αναλυτικά, αν από το σύνολο των 336 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί αφαιρέσουμε τις 208, οι οποίες όπως είδαμε παραπάνω έχουν βεβαιωθεί, απομένουν 128 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα κτίρια (με πρωτόκολλο κατεδάφισης). Όμως εξ αυτών τα 87 βρίσκονται εντός δασικής περιοχής και δεν έχει υποβληθεί η σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας Δασών, ενώ στις αιτήσεις για τα υπόλοιπα 41 κτίρια οι υποβληθέντες φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις (π.χ. έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας). Επομένως για ελάχιστα από αυτά μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής.

Κατεδαφίσεις

 • Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 176 κατεδαφίσεις (συμπεριλαμβανομένων των κατεδαφίσεων που έγιναν από ιδιωτικές εταιρείες δωρεάν). Από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν ολοκληρωθεί έξι συμβάσεις για 114 κτίσματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαγωνισμοί για την κατεδάφιση 49 ακινήτων (εργολαβίες 7 & 8). Άλλες δύο εργολαβίες (εργολαβίες 9 & 10) βρίσκονται στο στάδιο ανάληψης υποχρέωσης για την κατεδάφιση 48 ακινήτων. Ακόμη, έχει ολοκληρωθεί η ομαδοποίηση και επίκειται η αποστολή ενός νέου Πρωτογενούς Αιτήματος που αφορά την ενδέκατη εργολαβία για συνολικά 23 ακίνητα. Επίσης, υπολείπονται προς κατεδάφιση 31 ΠΑΕΕΚ της Ένωσης Ορειβατών Φυσιολατρών που αφορούν κυρίως βάσεις.

Επισκευές

 • Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο ΤΑΕΦΚ-Α.Α. για έκδοση άδειας επισκευής αφορούν σε 1.214 κτίρια.
 • Έχουν εκδοθεί 535 άδειες επισκευής και έχουν απορριφθεί 15 αιτήσεις.

Από τις υπόλοιπες 664 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής: οι 180 δεν μπορούν να προχωρήσουν, καθώς βρίσκονται σε δασικές περιοχές, οι 316 έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά του φακέλου (π.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας), ενώ 168 είναι σε διαδικασία ελέγχου από το ΤΑΕΦΚ-Α.Α. Συνεπώς, όπως σημειώνει το υπουργείο Υποδομών, εκκρεμεί το 14% (168 από 1.214) των υποβληθέντων αιτήσεων.

Πληρωμές για ανακατασκευές και επισκευές

 • Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για αποκατάσταση (ανακατασκευή και επισκευή) είναι 1.550 (336 συν 1.214 αντίστοιχα). Το υπουργείο Υποδομών –που είναι αρμόδιο για την αποκατάσταση του συνόλου των εγκεκριμένων προς αποκατάσταση κατοικιών– μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει εντολές πληρωμής συνολικού ύψους 6.497.241,86 ευρώ, οι οποίες αφορούν σε χρηματοδοτική συμβολή για 769 επισκευές (Α΄ ή/και Β΄ δόση) και 14 ανακατασκευές.

Επίδομα ενοικίου

 • Με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, μέχρι σήμερα έχουν επιδοτηθεί 787 τρίμηνα ενοικίου, συνολικού ύψους 824.374 ευρώ.

Διαμονή σε κατασκηνώσεις

Τα στοιχεία για τους φιλοξενούμενους πυρόπληκτους στις κατασκηνώσεις του Στρατού και της Αεροπορίας, τηρούνται στο υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο Υποδομών στο οποίο απευθυνθήκαμε, μας ενημέρωσε ότι απέστειλε το σχετικό αίτημα στα ΓΕΑ και ΓΕΣ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει τη σχετική πληροφόρηση.

Επιδότηση περιβάλλοντα χώρου

 • Το ΤΑΕΦΚ-Α.Α. έχει προβεί στη χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων σε 899 δικαιούχους. Συνολικά 1.449.020 ευρώ έχουν εκταμιευθεί για την εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους, την κοπή και την αντικατάσταση των καμένων δέντρων, την επισκευή πλακοστρώσεων και μαντρών.

Κατάσταση 13/11/2019

Σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο για το Μάτι για την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου, η εικόνα στα μέσα Νοεμβρίου 2019 ήταν η ακόλουθη:

Ανακατασκευές

 • Συνολικά έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ – Α.Α.) 478 Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων (ΠΑΕΕΚ). 
 • Από τα 478 εκδοθέντα ΠΑΕΕΚ έχουν κατατεθεί 336 αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής. Για τα υπόλοιπα 142 ΠΑΕΕΚ οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. 
 • Από τις 336 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για Στεγαστική Συνδρομή Ανακατασκευής (ή αυτοστέγαση), οι 192 έχουν βεβαιωθεί (δηλαδή έχουν εκδοθεί από το ΤΑΕΦΚ – Α.Α.) με άλλα λόγια έχει αναγνωριστεί σε 192 ιδιοκτήτες το δικαίωμα είτε να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους από την αρχή είτε να αγοράσουν κάπου αλλού ένα υπό ανέγερση κτίριο και έχει καθοριστεί το ποσό που δικαιούνται. 

Η Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής, στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το μηχανικό του ιδιοκτήτη μαζί με τον φάκελο των λοιπών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ, πρώην πολεοδομίες) για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ανακατασκευής. 

 • Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου από την ΥΔΟΜ Πικερμίου (για το δήμο Ραφήνας) και την ΥΔΟΜ Παλλήνης (για το δήμο Μαραθώνα) είχαν εκδοθεί συνολικά μόλις 12 οικοδομικές άδειες, 4 και 8 αντίστοιχα, ενώ δεν υπήρχαν άλλες σε εκκρεμότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί ακόμη μέσω των μηχανικών τους στην υποβολή του φακέλου τους για την έκδοση άδειας ανακατασκευής. 
 • Αν από το σύνολο των 336 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής αφαιρέσουμε τις 192 οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, απομένουν 144 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα ΠΑΕΕΚ. Εξ αυτών τα 87 αφορούν σε οικήματα εντός δασικής περιοχής (δεν έχουν τη σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας δασών) και σε 57 σε οικήματα με ελλιπείς φακέλους (π.χ. λείπουν οι τίτλοι ιδιοκτησίας), επομένως για ελάχιστα από αυτά μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής.

Κατεδαφίσεις

 • Μέχρι στιγμής έχουν κατεδαφιστεί 113 κτίσματα από το υπουργείο Υποδομών, μέσω έξι ολοκληρωμένων συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 446.400 ευρώ και σε εξέλιξη βρίσκονται διαγωνισμοί για τρεις νέες συμβάσεις συνολικού ποσού 180.000 ευρώ που αντιστοιχούν συνολικά σε 72 κατεδαφίσεις. 

Επισκευές

 • Συνολικά στο ΤΑΕΦΚ – Α.Α. έχουν υποβληθεί 1.214 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής. 
 • Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου είχαν εκδοθεί 467 άδειες επισκευής, εκ των οποίων οι 444 έχουν προωθηθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών για να εγκριθεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης στους δικαιούχους. 
 • Για τις υπόλοιπες 738 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής οι 180 δεν μπορούν να προχωρήσουν διότι τα ακίνητα βρίσκονται σε δασικές περιοχές, οι 406 έχουν ελλείψεις στο φάκελό τους (π.χ. λείπουν οι τίτλοι συμβολαίου) και οι υπόλοιπες 252 (ήτοι σχεδόν το 21% του συνόλου) είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, μένει δηλαδή να ελεγχθούν από το ΤΑΕΦΚ – Α.Α.. 

Πληρωμές για ανακατασκευές και επισκευές

 • Μέχρι 13 Νοεμβρίου είχαν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του υπουργείου Υποδομών 58 εντολές πληρωμής για συνολικά 569 δικαιούχους Στεγαστικής Συνδρομής (είτε ανέγερσης είτε επισκευής), συνολικού ποσού 4.449.656 ευρώ, οι οποίες αφορούν σε χρηματοδοτική συμβολή για 407 ανακατασκευές και επισκευές. 

Επίδομα ενοικίου

 • Έχουν επιδοτηθεί περίπου 160-180 οικογένειες και έχουν χορηγηθεί 646 τρίμηνα επιδότησης ενοικίου συνολικού ποσού 669.648 ευρώ.

Διαμονή σε κατασκηνώσεις 

 • Στις κατασκηνώσεις παραμένουν έως σήμερα 358 άτομα. Ειδικότερα, στις κατασκηνώσεις του
  Στρατού στον Άγιο Ανδρέα από τον Ιούλιο του 2018 φιλοξενούνται 159 άτομα και στις κατασκηνώσεις της Αεροπορίας στο Ζούμπερι φιλοξενούνται 199 άτομα, εκ των οποίων τα 47 είναι ανήλικα.

Επιδότηση περιβάλλοντα χώρου

Μέχρι στιγμής από το ΤΑΕΦΚ – Α.Α. έχει χορηγηθεί επιδότηση περιβάλλοντα χώρου σε 705 δικαιούχους συνολικού ποσού 1.006.144 ευρώ για την εξυγίανση και την αποκατάσταση του εδάφους, την κοπή και την αντικατάσταση των καμένων δέντρων, την επισκευή πλακοστρώσεων και μαντρών.

Κατάσταση 4/10/2019

Κατεδαφίσεις

 • Έχουν εκδοθεί 475 Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ), δηλαδή 475 πρωτόκολλα κατεδάφισης

Πώς προέκυψε αυτό το νούμερο: Επίσημο στοιχείο το οποίο ανέφερε στις 11 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσαντίνος Χατζηδάκης στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την κύρωση της ΠΝΠ για το Μάτι

 • Έχουν γίνει 125 κατεδαφίσεις 

Πώς προέκυψε αυτό το νούμερο: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την κύρωση της ΠΝΠ για το Μάτι, έως τις 11 Σεπτεμβρίου είχαν κατεδαφιστεί 125 κτίρια (συμπεριλαμβανομένων των περίπου 60 κατεδαφίσεων που έγιναν από ιδιωτικές εταιρείες δωρεάν).

 • Εκκρεμείς κατεδαφίσεις

Υπάρχουν σε εξέλιξη 113 κατεδαφίσεις με προθεσμία ολοκλήρωσης την 23η Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός 113 προκύπτει από το άθροισμα των ΠΑΕΕΚ που περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Επίσης από το υπουργείο Υποδομών έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κατεδάφιση επιπλέον 23 επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στην πυρόπληκτη περιοχή (Πηγή: Διαύγεια – Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Κατεδαφίσεις των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων βάσει των υπ΄ αρ 25, 40, 47, 60, 64, 100, 104, 107, 110, 124, 144, 155, 171, 184, 185, 197, 213, 222, 237, 247, 292, 365, 466 ΠΑΕΕΚ στην Ανατολική Αττική».). 
Επίσης όπως είχε αναφέρει στις 5 Σεπτεμβρίου ο υφυπουργός Υποδομών Ιωάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την κύρωση της ΠΝΠ για το Μάτι “αυτές που δεν έχουν υπογραφεί είναι για ΔΑ, δηλαδή για τα πρώην δάση, που έχουν μια άλλη διαδικασία η οποία είναι δύσκολη”. (Πηγή: Βίντεο της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής – στο 2:04:00 περίπου).